Jak nakupovat?

Objednávka zboží

Zboží prodávané na e-shopu www.stribronikol.cz je nabízeno pomocí fotografií,které jsou totožné s daným zbožím na skladě.Prodávající stribro Nikol (dále jen prodávající) se zavazuje informovat zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží (v kartě jednotlivého produktu), o způsobu použití a údržby (na vyžádání zákazníkem).Váha je orientační,může se lišit u jednotlivých kusů vzhledem k jejich velikosti.

Objednat zboží lze prostřednictvím internetového obchodu www.stribronikol.cz, e-mailem, telefonicky nebo písemně.V objednávce musí být uvedeny všechny kontakty jak je telefonní číslo,emailová adresa a doručovací adresa.Pokud nejsou všechny tyto údaje uvedené,nebo jsou smyšlené nebude objednávka považována za závaznou. Objednávka je ze strany zákazníka závazná a je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodejcem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale okamžikem vyexpedování zásilky. Prodejce si vyhrazuje právo návrh na uzavření smlouvy odmítnout. Zákazník se zavazuje, že odesláním objednávky zároveň četl obchodní podmínky a ve všech bodech s nimi souhlasí. 
Ceny zboží jsou pro zákazníka konečné ceny, není k nim připočítáváno DPH. Prodávající není plátce DPH.
Zákazník i prodejce může zrušit svoji objednávku kdykoliv do expedice zboží. Poté co je zboží vyexpedováno, nelze již objednávku zrušit. Zrušení objednávky lze jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka.

 

Platba

Objednané zboží lze zaplatit několika způsoby:
1. platba v hotovosti při převzetí zásilky od České pošty.
2. platba v hotovosti při osobním odběru, který je domluven telefonicky nebo e-mailem (k tomuto typu objednávky prodejce nepřipočítává částku za poštovné a balné)
3. bezhotovostní platba převodem nebo přímý vklad na náš účet (podmínky pro uskutečnění platby přijdou společně s potvrzením objednávky). Je nutné tuto platbu uskutečnit do 3 dnů od potvrzení objednávky.

 

Vrácení zboží bez udání důvodu

Dle platného Obchodního zákoníku má každý zákazník na zboží zakoupené mimo kamennou provozovnu (čím je i náš e-shop) nárok na vrácení bez udání důvodu. Toto zboží musí být nepoužité a vrácení musí proběhnout do 14-ti dnů od převzetí zásilky. Při odstoupení od smlouvy náklady na dopravu zpět prodejci hradí kupující. Pokud dojde k poškození ze strany zákazníka, vrácená částka může být ponížena. Směrodatné je datum na podacím lístku. Zákazník se zavazuje, že zboží odešle tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravcem, přiloží daňový doklad, který obdržel jako součást zásilky a průvodní dopis o vrácení zboží s číslem účtu na který má být částka vrácena, vlastním podpisem a datem. Průvodní dopis nemusí obsahovat důvod vrácení. Prodejce je povinen vrátit částku za zboží do 14-ti dnů od převzetí vracené zásilky. Vracená suma odpovídá celkové částce vraceného zboží i s poštovným a je vracena pouze takovým způsobem,jakým byla prodejci doručena,v našem případě platbou na účet.

 

Záruční podmínky a reklamace zboží

Záruční doba začíná dnem převzetí zásilky zákazníkem od přepravce a trvá 2 roky. Jako záruční list slouží prodejcem vystavený daňový doklad. Záruka a případné reklamace se vztahují pouze na skryté vady výrobku, nikoliv na mechanické poškození či běžné opotřebení zboží. V případě, že zákazník objeví na zboží vadu, je nutné okamžitě předat zboží k reklamaci, neboť na pozdější vady, které vyplynou z vady původní nebude brán zřetel (náramek u kterého se začíná trhat pásek je nutné reklamovat při této vadě, ne až po utržení celého pásku). Zákazník musí zboží zaslat poštou jako doporučenou zásilku, nikoliv na dobírku, se všemi vadnými částmi, včetně vypadnutých kamenů. Dále se zákazník se zavazuje, že zboží odešle tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravcem, přiloží kopii daňového dokladu, který obdržel jako součást zásilky a průvodní dopis s popisem vady, vlastním podpisem a datem. Reklamační řízení je ukončeno do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží prodejcem a tato doba se připočítává k původní záruční době. Prodejce informuje o způsobu vyřízení reklamace e-mailem, telefonicky nebo písemně.Jestliže zákazník si nechá výrobek zakoupený na našem e-shopu upravovat jinde, mimo náš e-shop neneseme žádnou zodpovědnost za poškození výrobku zlatnickou úpravou.Při koupi prstenu je nutné znát přesnou velikost prstenu, ne každý námi nabízený prsten lze upravovat.

https://www.stribronikol.cz/files/reklamace-formular.pdf

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kterákoliv ze jmenovaných stran může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že 2. jmenovaná strana nesplní smluvní podmínky. Zákazník, který nekupuje ke své obchodní nebo podnikatelské činnosti má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zásilky od přepravce. Viz. Vrácení zboží bez udání důvodu.

 

Ochrana osobních údajů

Se souhlasem zákazníků prodejce shromažďuje osobní údaje zákazníků, tj: jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Prodejce se zavazuje, že tyto osobní data neposkytne žádné další osobě a uchová si je pouze pro vlastní potřebu firmy (interní statistiky a průzkumy).
Svůj souhlas se zpracováním dat může zákazník kdykoliv zrušit a to odesláním e-mailu na adresu obchod@stribronikol.cz .

nofoto

Zboží bylo přidáno do nákupního košíku. Zpět k nákupu K objednávce

nahoru